Module 1 ESG-analyse
Eenheid 1 Inleiding
Eenheid 2 Stap 1: De inkomsten en uitgaven van het bedrijf
Eenheid 3 Stap 2: Aansluiting bij de duurzaamheidsdoelstellingen
Eenheid 4 Stap 3: Bedrijfsvoering en duurzaamheid
Eenheid 5 Stap 4: Permanente analyse als waarschuwingssysteem
Eenheid 6 Stap 5: Kruisbestuiving van ESG-gegevens
Eenheid 7 Questions
Powered By WP Courseware