Geplande website-update

We werken momenteel aan het updaten van de Candriam Academy om deze gebruiksvriendelijker, aantrekkelijker en duurzamer te maken. Neem de tijd om cursussen op de Academie af te ronden vóór 6 oktober 2022 om 17.00 uur CET. Na deze tijd worden alle accounts tijdelijk gesloten tot de lancering van de nieuwe Academy medio oktober. Let op, alleen voltooide cursussen worden weergegeven op de nieuwe site.

Module 1 Module 1 - Wat is duurzaam beleggen?
Eenheid 1 De begrippen ontrafelen
Eenheid 2 Een korte geschiedenis van ESG
Eenheid 3 Duurzaam beleggen is nauw verwant met deugdelijk bestuur
Eenheid 4 De “3 P’s”
Eenheid 5 Definitie van duurzaam beleggen
Eenheid 6 Module 1 Vragen
Module 2 Module 2 – Waarom kiezen beleggers voor DB?
Eenheid 1 Klimaatverandering
Eenheid 2 Circulaire economie
Eenheid 3 Digitalisering
Eenheid 4 Demografische verschuivingen
Eenheid 5 Casestudy – Tesla
Eenheid 6 Wat is het verband tussen duurzaam beleggen en ethiek?
Eenheid 7 Module 2 Vragen
Module 3 Module 3 – Hoe wordt DB geïmplementeerd?
Eenheid 1 Courante benaderingen van duurzaam en verantwoord beleggen
Eenheid 2 Uitsluiting
Eenheid 3 Positieve selectie
Eenheid 4 Thematische focus
Eenheid 5 ESG-integratie
Eenheid 6 De situatie van de markt voor duurzame beleggingen in de VS en Europa
Eenheid 7 Module 3 Vragen
Module 4 Module 4 – Welk verband bestaat tussen duurzaam beleggen en financiële prestaties?
Eenheid 1 Offert duurzaam en verantwoord beleggen beleggingsrendementen op voor principes?
Eenheid 2 De vraag naar de relevantie
Eenheid 3 Steeds meer studies staven de positieve financiële impact van ESG-integratie
Eenheid 4 Module 4 Vragen
Module 5 Module 5 – Hoe meet u een duurzame impact?
Eenheid 1 Koolstofvoetafdruk
Eenheid 2 Andere ESG-impactindicatoren
Eenheid 3 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN
Eenheid 4 Module 5 Vragen
Module 6 Module 6 – Hoe kunnen beleggers bedrijven beïnvloeden?
Eenheid 1 Rentmeesterschap (of ‘Corporate Stewardship’)
Eenheid 2 Dialoog met uitgevende bedrijven
Eenheid 3 Stemmen van aandeelhouders
Eenheid 4 Module 6 Vragen
Module 7 Module 7 – Inleiding tot DB
Eenheid 1 Hoe een ESG-strategie herkennen?
Eenheid 2 Duurzaamheidslabels
Eenheid 3 Europees initiatief voor duurzame financiën
Eenheid 4 PRI-ratings van de VN
Eenheid 5 Morningstar Globes
Eenheid 6 Het verschil tussen ESG labels en ratings
Eenheid 7 Module 7 Vragen
Module 8 Module 8 – Welke wisselwerking bestaat er tussen fiduciaire plicht en DB?
Eenheid 1 Duurzaam beleggen en fiduciair beheer
Eenheid 2 De evoluerende fiduciaire norm in de VS
Eenheid 3 Breder toepassingsgebied van fiduciaire plicht in Europa
Eenheid 4 Relevantie en fiduciaire verantwoordelijkheid
Eenheid 5 Module 8 Vragen
Powered By WP Courseware