Module 1 Module 1 - Wat is duurzaam beleggen?
Eenheid 1 We ontraadselen verschillende namen voor een gelijkaardig doel
Eenheid 2 Een korte geschiedenis van ESG
Eenheid 3 Duurzaam beleggen is nauw verwant met deugdelijk bestuur
Eenheid 4 De “3 P’s”
Eenheid 5 Definitie van duurzaam beleggen
Eenheid 6 Module 1 Vragen
Module 2 Module 2 – Waarom kiezen beleggers voor DB?
Eenheid 1 Klimaatverandering
Eenheid 2 Circulaire economie
Eenheid 3 Digitalisering
Eenheid 4 Demografische verschuivingen
Eenheid 5 Casestudy – Tesla
Eenheid 6 Wat is het verband tussen duurzaam beleggen en ethiek?
Eenheid 7 Module 2 Vragen
Module 3 Module 3 – Hoe wordt DB geïmplementeerd?
Eenheid 1 Courante benaderingen van duurzaam en verantwoord beleggen
Eenheid 2 Uitsluiting
Eenheid 3 Positieve selectie
Eenheid 4 Thematische focus
Eenheid 5 Integratie
Eenheid 6 De situatie van de markt voor duurzame beleggingen in de VS en Europa
Eenheid 7 Module 3 Vragen
Module 4 Module 4 – Welk verband bestaat tussen duurzaam beleggen en financiële prestaties?
Eenheid 1 Offert duurzaam en verantwoord beleggen beleggingsrendementen op voor principes?
Eenheid 2 De vraag naar de relevantie
Eenheid 3 Steeds meer studies staven de positieve financiële impact van ESG-integratie
Eenheid 4 Module 4 Vragen
Module 5 Module 5 – Hoe meet u een duurzame impact?
Eenheid 1 Koolstofvoetafdruk
Eenheid 2 Andere ESG-impactindicatoren
Eenheid 3 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN
Eenheid 4 Module 5 Vragen
Module 6 Module 6 – Hoe kunnen beleggers bedrijven beïnvloeden?
Eenheid 1 Rentmeesterschap (of ‘Corporate Stewardship’)
Eenheid 2 Dialoog met uitgevende bedrijven
Eenheid 3 Stemmen van aandeelhouders
Eenheid 4 Module 6 Vragen
Module 7 Module 7 – Inleiding tot DB
Eenheid 1 Hoe kunnen beleggers verschillende duurzame beleggingsfondsen vergelijken?
Eenheid 2 Duurzaamheidslabels
Eenheid 3 Europees initiatief voor duurzame financiën
Eenheid 4 PRI-ratings van de VN
Eenheid 5 Morningstar Globes
Eenheid 6 Het verschil tussen ESG labels en ratings
Eenheid 7 Module 7 Vragen
Module 8 Module 8 – Welke wisselwerking bestaat er tussen fiduciaire plicht en DB?
Eenheid 1 Duurzaam beleggen en fiduciair beheer
Eenheid 2 De evoluerende fiduciaire norm in de VS
Eenheid 3 Breder toepassingsgebied van fiduciaire plicht in Europa
Eenheid 4 Relevantie en fiduciaire verantwoordelijkheid
Eenheid 5 Module 8 Vragen
Powered By WP Courseware