Geplande website-update

We werken momenteel aan het updaten van de Candriam Academy om deze gebruiksvriendelijker, aantrekkelijker en duurzamer te maken. Neem de tijd om cursussen op de Academie af te ronden vóór 6 oktober 2022 om 17.00 uur CET. Na deze tijd worden alle accounts tijdelijk gesloten tot de lancering van de nieuwe Academy medio oktober. Let op, alleen voltooide cursussen worden weergegeven op de nieuwe site.

SRI-tijdslijn

Duurzaam beleggen is de laatste decennia razendsnel gegroeid. Het ontstond in de 18de eeuw binnen de religieuze bewegingen in de Anglo-Amerikaanse landen. Maar het zijn de milieubewegingen van de vroege jaren zeventig die de huidige benaderingen van duurzaam beleggen in grote mate hebben bepaald.

Aan het einde van de 20ste eeuw en tijdens de 21ste eeuw hangt de toenemende populariteit van duurzaam beleggen sterk samen met de grote veranderingen in onze samenleving, en dan vooral rond belangrijke thema’s zoals het milieu, mensenrechten en dierenwelzijn. Tegenwoordig krijgen SRI en ESG steeds meer erkenning wegens de positieve impact ervan op de wereld én als een kans om superieure langetermijnrendementen te genereren.

Vroege jaren 1900

Bewust beleggen begint

De methodistische kerk belegt op de aandelenmarkt, en vermijdt daarbij bewust bedrijven die bij alcohol en gokken betrokken zijn.

‘Jaren 1960

Sociaal beleggen wordt mainstream

Beleggers steunen een waaier van goede doelen, van vrouwen- en burgerrechten tot de vredesbeweging

1971

Het ethische Pax World-fonds wordt gelanceerd

Een van de eerste ethische fondsen, het Pax World-fonds, belegt niet in bedrijven die bij wapenhandel betrokken zijn.

 

 

1974

Ethisch-ecologisch bankieren begint in Europa

De eerste ethisch-ecologische bank in Europa opent haar deuren, namelijk de GLS Gemeinschaftsbank.

1986

De ramp van Tsjernobyl

Het meest catastrofale ongeval met een kerncentrale vindt plaats in Oekraïne. Daardoor herzien sommige beleggers hun blootstelling aan de nucleaire sector.

1988

Intergovernmental Panel on Climate Change

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) wordt opgericht door het VN-Milieuprogramma (UNEP) en de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO).

Het panel had oorspronkelijk als doel om aanbevelingen te formuleren aan de lidstaten van de VN aangaande klimaatverandering en de sociale en economische impact hiervan, alsook de mogelijke antwoordstrategieën en elementen die in een eventuele internationale klimaatconventie zouden kunnen worden opgenomen.

1989

Olieramp met de Exxon Valdez, Alaska

40,9 miljoen liter (of 10,8 miljoen US-gallons) ruwe olie spoelt aan op de kust van Alaska en richt zo een enorme schade aan het milieu aan. Deze ramp vergroot bij het publiek het bewustzijn over de grootschalige potentiële gevaren voor het milieu die sommige sectoren creëren en het belang voor beleggers om die risico’s in te prijzen.

1997

Het Kyotoprotocol

192 landen ondertekenen het Kyotoprotocol, dat formeel de gevolgen erkent van klimaatopwarming. Zij verbinden zich ertoe om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen die aan de grondslag hiervan ligt.​

1999

Dow Jones Sustainability-indices

De Dow Jones Sustainability-indices worden gecreëerd om het financiële succes van vooraanstaande duurzame bedrijven op te volgen.

2001

Het Enron-schandaal

Het Enron-schandaal, één van de grootste boekhoudschandalen in de geschiedenis, veroorzaakte het faillissement van het bedrijf en de ontbinding van Arthur Andersen, een van de vijf grootste accountants-bedrijven in de wereld. Het schandaal toont hoe belangrijk het is om rekening te  houden met deugdelijk bestuur wanneer men overweegt om te beleggen in een bedrijf.

2005

Orkaan Katrina

Extreme weersomstandigheden, zoals orkaan Katrina, wijzen op veranderingen in het klimaat. Door de uitgebreide berichtgeving in de media beseffen de Amerikaanse burgers meer en meer dat de klimaatverandering een grote impact op hun land heeft en zal hebben.

2006

An Inconvenient Truth

Al Gores documentaire over de klimaatverandering, An Inconvenient Truth, komt uit. De voormalige Amerikaanse vicepresident toont aan de hand van het meest recente onderzoek dat de klimaatverandering het belangrijkste milieuprobleem van onze tijd is en dat niemand, ook beleggers niet, die verandering mag negeren.

2008

Het begin van de kredietcrisis

De kredietcrisis begint in de VS en heeft een grote impact tot 2012. Zelfs vandaag zijn de gevolgen ervan nog voelbaar. De gevolgen laten zich nog steeds voelen op de markten. De crisis volgt op jaren van versoepelende kredietverlening voor Amerikaanse hypotheekleningen, wat mogelijk werd gemaakt door een zwak toezicht en de versnippering van de hypothekenmarkt, van bedrijven die werden aangespoord om hypotheken te verkopen tot partijen die ze mogelijk niet kunnen terugbetalen.

2013

De ramp in het Rana Plaza-gebouw, Bangladesh

Het gebouw van een kledingfabriek in Bangladesh stort in, waardoor 1.129 mensen om het leven komen en 2.500 mensen gewond raken. Door de gebeurtenis herzien bedrijven en individuen hun betrokkenheid bij bedrijven die geen veilige en degelijk uitgeruste werkplekken bieden.

2015

Het klimaatakkoord van Parijs

Het akkoord stippelt een pad uit opdat de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde tegen 2100 onder 2 °C blijft. Volgens het akkoord moet elk land een nationaal plan voorleggen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, en dat implementeren en monitoren.

2016

10de verjaardag van de UN PRI’s

De UN Principles for Responsible Investment (de UN PRI’s) tellen 1.500 ondertekenaars.

 

 

 

 

2017

De Candriam Academy opent de deuren

Candriam opent zijn online Academy die de kennis over duurzaam beleggen wil vergroten.

2018

Volgens een rapport is steenkool duurder dan hernieuwbare energie

Uit een rapport van Carbon Tracker blijkt dat 42% van de wereldwijde steenkoolcentrales nu al niet meer winstgevend zijn. Er is dus een symbolische mijlpaal bereikt. Volgens het rapport kunnen de Verenigde Staten 78 miljard USD besparen door hun steenkoolcentrales te sluiten, in overeenstemming met de doelstellingen van het akkoord van Parijs. Om tot dat besluit te komen, onderzocht de denktank de winstgevendheid van 6.685 steenkoolcentrales in de hele wereld, die goed waren voor 95% van de volledige bestaande capaciteit.

2019

Californisch nutsbedrijf gaat failliet na bosbranden die aan de klimaatverandering te wijten zijn

De bosbranden in Californië doden minstens 86 mensen, vernielen 15.000 huizen en worden de dodelijkste bosbranden in de VS in een eeuw. Ze veroorzaken ook het bankroet van de energieproducent Pacific Gas & Electric Corp. Wetenschappers hebben eerder al gewaarschuwd dat dergelijke bosbranden vaker zullen voorkomen door de klimaatopwarming.

Het jaarverslag van Eurosif over 2017

 

Eurosif is een vooraanstaande Europese vereniging die duurzaam en verantwoord beleggen in Europa promoot.

Om de twee jaar stelt Eurosif een alomvattend verslag op over de trends en evoluties van duurzaam en verantwoord beleggen in Europa.

Het verslag kan een handige referentiegids zijn en bevat een heleboel statistische gegevens, landenprofielen alsook een bijlage met goede referenties.