door | aug 5, 2021

Wat is de Europese Green Deal, en in welke zin is hij gekoppeld aan de milieuplannen van de EU?

De EU heeft ons een aantal erg ambitieuze milieudoelstellingen opgelegd in het kader van de uitvoering van het Parijse Klimaatakkoord. De belangrijkste doelstelling is om de uitstoot van broeikasgassen in de EU tegen 2030 met 55%  te verminderen ten opzichte van 1990. En het ultieme doel is natuurlijk om tegen 2050 een netto nuluitstoot  te bereiken.